۰۹۱۲۶۱۸۸۱۰۴ - ۰۹۱۲۱۰۲۷۹۱۰ - ۰۹۱۰۱۰۲۷۹۱۰

ست مدیریت بابیلون

ست مدیریت بابیلون

مشاهده لیست قیمت


  • این ست شامل:
  • میر مدیریت hana ath
  • کاردنزا hana cc
  • مز جلسات hana ctl
  • میز جلو مبلی hana ocf
  • می باشد که دارای رنگ و بوی شرقی بوده و تنها به صورت ست کامل ثبت سفارش میشود
  • قیمت این ست بسته به ابعاد انتخابی شما بین 12/000/000 تا 16/000/000 تومان می باشد.

راهنمایی می‌خواهید؟ با ما تماس بگیرید ارسال نظر

دسته‌بندی: